Sven Hj. Moen gjemvalgt som leder i Nordre Trysil. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Jubileumsår med stor aktivitet i Nordre Trysil

Årsmøtet i Nordre Trysil pensjonistforening gjenvalgte Sven Hj. Moen som leder. Blant mange viktige saker ble 40-årsjubileet årets "happening" i Nordre Trysil pensjonistforening. Men turer og samarbeid med andre pensjonistforeninger er også beskrevet i årsmeldingen for 2014 som foreningen har sendt til fylkeskontoret. Her gjengir vi meldingen i forkortet form.

 Vi rundet 40 år den 19.mars og dette ble markert den 24.mars der 30 medlemmer deltok sammen med fylkesleder Oddbjørg Morseth og de øvrige Trysilforeningenes representant, Øivin Berg. Jubileet ble innledet med konsert i regi av Den kulturelle spaserstokken.
Treffene og medlemsmøtene ble dette året arrangert i Eltedalen, Jordet og Engerneset. Frammøtet har i gjennomsnitt vært nær 30 personer. På møtene har det vært krydret program med alt fra felespill til foredrag av brannvesenet.

Tradisjonen tro ble det også i 2014 arrangert turer. I juni var det tur til Marikroken seter, i oktober tur til Sønsthagen og Frivilligsentralen, og på eldredagen deltok medlemmene på fellesarrangementet i Tørberget. Noen av medlemmene var også med på fellesturen til Fredrikstad og til hyggekvelden i Hylleråsen.
Foreningen har deltatt i Samarbeidsutvalget for p.foreningene i Trysil, på konferansen om "Å bo hjemme" i Elverum og på eldrerådets møter. På folkehelseeområdet har foreningen også i 2014 vært aktivt med i bowlingen på Radisson Blu.

0 resultater