Informasjonsskriv nr. 1

Informasjon fra fylket i januar 2015

 

Valg av delegater til Landsmøte 8. juni – 11. juni 2015

Pensjonistforbundet Akershus har fått tildelt 10 delegater til Landsmøte og vararepresentanter. Det er viktig at dere kommer med forslag på delegater fra din forening. Send inn forslag med navn, nøyaktig adresse, eventuelt e-post adresse og telefon/mobilnummer. Det er viktig at de forespurte ikke har andre aktiviteter på landsmøtedagene og må møte, gjelder også vararepresentantene.

Frist for innsendelse er 24. februar 2015 helst via mail akershus@pensjonistforbundet.no eller til Pensjonistforbundet Akershus, P.B. 52, 1924 Sørum.

Valget av delegater og vararepresentanter skjer på årsmøte 19. mars 2015.

 

Kontingenten til fylket

Forslag fra fylkesstyret er at kontingenten til fylket ikke økes for 2016. D.v.s. fortsatt kr. 20,-.

 

Innkalling/påmelding til Organisasjonutvalgets innstilling 18. mars og Årsmøte 19. mars 2015.

Eget skriv er sendt, husk fristen for påmelding og forslag som skal behandles på årsmøte er 12. februar 2015.

 

Verdens aktivitetsdag 10. mai 2015

Skiforeningen og Pensjonistforbundet arrangerer Pensjonistenes Holmenkolldag for første gang. Det blir kulturelle innslag, mange spennende aktiviteter og opplevelser. Arrangementet er gratis. Mer informasjon kommer senere, men sett av datoen.

    


Styret i Pensjonistforbundet Akershus

0 resultater