Informasjonsskriv nr. 8

Informasjon fra fylket i desember 2014

 

Nye medlemmer

Som nevnt tidligere berømmer Fylkesstyret det rekrutteringsarbeidet som skjer i de enkelte lokalforeninger. Det er også i år kr. 100,- pr. ny vervet medlem. Husk navn og adresse på medlemmet ved innsendelse.

 

Gjennomgang av innstillingen fra Organisasjonutvalget 18. mars og Årsmøte 19. mars 2015, Thon Hotell Triaden

Sett av datoene, informasjon/innkalling følger senere

 

Valg av delegater til Landsmøte 8. juni – 11. juni 2015

Pensjonistforbundet Akershus har fått tildelt 10 delegater til Landsmøte og vararepresentanter. Det er viktig at dere nå begynner å tenke på forslag på delegater fra din forening. Informasjon om tidsfrister etc. kommer senere i forbindelse med årsmøteinnkallingen.

 

 

Fylkesstyret takker for et aktivt år og samarbeide med lokalforeningene og ønsker dere ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.

                 

Pensjonistforbundets nettside:

Informasjonsskrivene blir også lagt ut på vår nettside:

http://pensjonistforbundet.no/fylkesforeningen/pensjonistforbundet-akershus

0 resultater