Aktivitetssenter: Et sted å trives,- et sted for aktiv trening av hode og kropp. (Arkivfoto)

Eldres hverdagshelse i fokus på årets ledersamling

Etablering av aktivitetssentre og eldres muligheter til daglig trening av fysisk og mental helse er hovedtema på høstens ledersamling i Pensjonistforbundet Hedmark. 

 Mer enn 70 deltakere er påmeldt når PF Hedmark åpner sin årlige ledersamling i Elverum 15.oktober. I løpet av to dager settes fokus på hva som må til i nærmiljøet for at eldres ønske om å bo hjemme lengst mulig skal bli innfridd. Denne samlingen er innholdsmessig en direkte oppfølging av konferansen som PF Hedmark arrangerte i forrige måned sammen med Fagforbundet og Posten. Da ble det analysert hvilke praktiske tiltak som må gjøres for å tilpasse hjemmet til en god eldrehverdag. Nå settes søkelyset på tiltak i de eldres nærmiljø for å stimulere virksomhet som aktiviserer både "hode og kropp".

Gro Renstrøm Moen fra Pensjonistforbundet holder foredrag om morgendagens aktivitetssentre som er forbundets fremste satsingsområde. Et velfungerende aktivitetssenter må tilby såvel fysiske aktiviteter som mentalt engasjement og sosiale opplevelser. Etter Renstrøm Moens foredrag blir det grupparbeider hvor deltakerne skal lage forslag til hvilke konkrete initiativ de vil ta på sine hjemsteder for å påvirke kommuner og lokale krefter til felles innsats for aktivitetssentre.

Lege Sigurd Wetterhus fra Helseutvalget åpner dag to med et foredrag om kosthold i et folkehelseperspektiv. Dette fordi kostholdet i sterk grad påvirker de eldres helsesituasjon. Fylkessekretær Finn-Åge Løvlien tar deltakerne med på en gjennomgang av hvilke tiltak og oppgaver som foreningene står foran denne høsten og vinteren.

En velfungerende redningstjeneste er også en viktig side av folkehelsearbeidet. I et fylke med så store geografiske avstander som Hedmark, er ikke minst de eldre opptatte av å kunne få hjelp raskt nok når situasjonen krever det. Regionsjef i Norsk Luftambulanse, Thomas Hagen vil fortelle om stiftelsen NLA og om basal førstehjelp til og av eldre. Trolig blir også lokale politikeres initiativ denne høsten for å få etablert base for luftambulanse i det indre Østlandet omtalt.

Den kulturelle og sosiale biten av samlingen besørges av Elverum pensjonistkor og musikerne "Tørbærsgutta".

0 resultater