Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Omfang av leveringspliktig posttjenester

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av posttjenester.

Tennene er en viktig del av kroppen

Godt og riktig stell av tennene er av stor viktighet for livskvaliteten hele livet.Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal vokser seg store

Styreleder Mellvin Steinsvoll kunne ønske årsmøtet til Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal velkommen med at de hadde nær tusen nyinnmeldinger i 2017. I dag representerer de i overkant av 15.000 medlemmer fordelt på 57 foreninger.

Et NAV for hele folke

Under overskriften « Skattetrekk på utbetaling fra NAV» på RBs bakside 16.februar, gjør Tor Steinar Sandøy Misund, NAV Møre og Romsdal, forsøk på «rydde opp» i de feil som er gjort i forbindelse med skattetrekk på utbetaling fra NAV.Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Mellvin Steinsvoll
mellvin.steinsvoll@nessetpost.no
Nestleder Anne Lise Hessen Følsvik
alhf@mimer.no
Styremedlem Arnfinn Larsen
arnfinn.larsen@mimer.no
Styremedlem Asbjørg Kvalvåg
askvalv@online.no
Styremedlem Gerd Magnhild Misfjord
gerd.misfjord@mimer.no
Styremedlem Jens Petter Jelle
Styremedlem Roger Arne Hammer
rarha@online.no
Leder Helseutvalget Jon Skarvøy
jonskarv@neasonline.no
Fylkessekretær Rolf Bjørseth
moreogromsdal@pensjonistforbundet.no
Varamedlem Kristian Ranes
bkranes@yahoo.no
Varamedlem Elin Sølvi Furland
efurland@online.no
Varamedlem Bengt Gustav Eriksson
bgerik@online.no
Dataansvarlig Rolf Bjørseth
moreogromsdal@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 71215112
Adresse Pensjonistforbundet Møre og Romsdal
Myrabakken 2
6413 MOLDE
Org. nummer 971366869
Bankkontonummer 39101765648
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater