Økt pensjon til gifte og samboende

Økt grunnpensjon til gifte og samboende 

Fra 1. september 2016 får gifte og samboende pensjonister 90 prosent hver av folketrygdens grunnbeløp i grunnpensjon. Dette er et rettighetskrav og har lenge vært en kampsak for landets pensjonister. 

Størrelsen på grunnpensjonen fra folketrygden er avhengig av sivilstand. For en enslig pensjonist utgjør grunnpensjonen hele folketrygdens grunnbeløp. Hvis du er gift eller samboer med en alderspensjonist, en som mottar AFP eller er uføretrygdet, utgjør grunnpensjonen per i dag 85 prosent av grunnbeløpet. Det samme gjelder hvis du er gift eller samboer med en som fortsatt er i arbeid og har en inntekt på mer enn to ganger grunnbeløpet i folketrygden. I tillegg til sivilstand, påvirker også trygdetid størrelsen på grunnpensjonen. Full trygdetid - også kalt botid - er 40 år.

Hva betyr dette for deg som pensjonist?

Frem til endringen trer i kraft 1. september 2016, mottar gifte og samboende 85 prosent av grunnbeløpet i grunnpensjon. Med endringen øker grunnpensjonen for den aktuelle gruppen til 90 prosent av grunnbeløpet.

Ifølge beregninger fra Finansdepartementet, vil den  enkelte pensjonist i gjennomsnitt få en økning i pensjonen på om lag 4 000 kroner per år - før skatt. Et par vil altså kunne få rundt 8 000 kroner ekstra i året.

Det er viktig å være oppmerksom på at eksakt 85 eller 90 prosent av grunnbeløpet kun stemmer under gitte forutsetninger. For det første har det betydning om du velger å ta ut folketrygden din allerede som 62-åring  eller om du velger å vente til et senere tidspunkt. I tillegg vil den såkalte levealdersjusteringen og de årlige reguleringene - trygdeoppgjøret som skjer i mai hvert år - påvirke størrelsen på grunnpensjonen din.

Det vil si at hvis du har vært pensjonist noen år, vil du ikke kjenne igjen den eksakte differensen mellom 85 og 90 prosent av grunnbeløpet når du i september får utbetalt pensjonen din fra NAV.

Hva betyr det hvis du også har offentlig tjenestepensjon?

Gifte og samboende som har offentlig tjenestepensjon, vil også få økt pensjon fra 1. september. Du får altså ikke mindre fra tjenestepensjonsordningen selv om  folketrygden øker. Når grunnpensjonen øker fra 85 til 90 prosent, vil samordningsfradraget ligge fast.

Vær likevel oppmerksom på ett unntak - det gjelder hvis du har tjenestepensjon med garantitillegg.

Lurer du på hvor mye pensjonen din øker?

Hvis du helt eksakt lurer på hvor mye mer grunnpensjon du har fått fra 1. september 2016, er det lurt enten å kontakte NAV på telefon 55 55 33 34 eller Logg inn på Ditt NAV.  

Hva mener Pensjonistforbundet?

Dette har lenge vært et krav fra Pensjonistforbundet, og vi er glade for at pensjonen økes fra 1. september 2016. Det er fortsatt et krav at avkortningen av grunnpensjon for gifte og samboende fjernes helt. Pensjon er utsatt lønn som skal utbetales fullt ut.

Økt grunnpensjon - redusert garantitillegg?     

 

Tilbake til Pensjon

0 resultater