Hva arbeider vi med?

Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018 - 2021

Visjon, verdier og hovedmål

Pensjonistforbundets nye handlingsprogram ble vedtatt på landsmøte i juni 2018. Det ble vedtatt nye visjoner og nye verdier. Pensjonistforbundets visjon er: Pensjonistforbundet- tydelig, sterk og synlig. Pensjonistforbundets verdier er: Inkludering, medbestemmelse og innflytelse. 

Les mer om visjon, verdier og hovedmål

Politisk innflytelse

De prioriterte satsingsområdene for politisk innflytelse:

 • Forhandlingsrett
 • Den femte hovedorganisasjon og trepartssamarbeidet
 • Et nasjonalt eldreombud

Les mer om politisk innflytelse

Økonomi og arbeidsliv

De prioriterte satsingsområdene:

 • Økt minstepensjon for enslige minstepensjonister
 • Fjerne underregulering av pensjon
 • Plass i Teknisk beregningsutvalg, TBU

Les mer om økonomi og arbeidsliv

 

Trygg alderdom

De prioriterte satsingsområdene:

 • «Robek-liste» for kommuner 
 • Tannbehandling inn i egenandelsordningen
 • Rettighetsfestet  helse- og omsorgstjenester for  beboere på sykehjem 

Les mer om trygg alderdom

Aktivitet og deltakelse

De prioriterte satsingsområdene:

 • Aldersgrenser må oppheves
 • Mer digital opplæring av eldre
 • Aktivitetssenter som møteplass i lokalsamfunnene

Les mer om aktivitet og deltakelse

 

Lokalt engasjement

759 lokallag

Pensjonistforbundet har 759 lokallag og foreninger, spredt over hele landet. Disse utgjør et viktig tilbud av fellesskap og lokalt engasjement for medlemmer der de bor. Gjennom lokalforeningene kan man engasjerer seg i viktige saker i nærmiljøet, ta del i sosiale utflukter og aktiviteter og ikke minst finne vennskap og tilhørighet.

Lokalforeningene er selve grunnmuren i Pensjonistforbundet og hver enkelt forening har unik kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer som rører seg for pensjonister i deres lokalmiljø.

10 000 frivillige i sving

Pensjonistforbundets mange lokalforeninger og fylkesforeninger drives i hovedsak av frivillige som har påtatt seg verv. Til sammen gjør omlag 10 000 frivillige en innsats for fellesskapet gjennom sitt arbeid i Pensjonistforbundet. Fordi det finnes en rekke ulike tilbud og aktiviteter man kan engasjere seg i, er det bruk for alle som har lyst til å bidra med sine ressurser og evner som pensjonist.

Ta kontakt med lokalforeningen i nærheten av deg for mer informasjon om hva som skjer der du bor.

Pensjonistforbundet der du bor

Pensjonistforbundet er tilstede over hele landet gjennom sine mange lokalforeninger. Er du på jakt etter andre pensjonister som også ønsker å fylle pensjonisttilværelsen med mening og livsglede, kan du søke etter den foreningen som er nærmest deg her.

0 resultater