Hva arbeider vi med?

Nytt handlingsprogram ble vedtatt på landsmøte. Programmet legges ut i august.

Fremtidens helse og omsorg

Eldreomsorg har vært et politisk stridstema siden begrepet oppstod. Selv om vi i dag har en helt annen form for omsorg enn vi hadde for bare 40 år siden, har vi langt igjen før vi med trygghet kan si at alle eldre får en verdig pleie og omsorg i alderdommen.

Les mer: Fremtidens helse og omsorg

Aktive eldre

Eldrepolitikk handler om  mer enn sykdom og institusjonell pleie og omsorg. Flertallet av de mellom 65 og 75 år mener at de har god helse, og to av tre 80-åringer synes de klarer seg bra selv. Til tross for at andelen friske eldre blir større, er det få politikere som snakker om denne delen av livet som en aktiv tid. 

Les mer: Aktive eldre

Bolig og tilgengelighet

Det er behov for en mer aktiv offentlig boligpolitikk overfor eldre. Boligpolitikken må være bygget på en anerkjennelse av at eldre ønsker å være selvstendige, i størst mulig grad selvhjulpne og bestemme over egne liv. Politikken må også være bygget på en erkjennelse av at dagens boligmasse ikke er tilpasset framtidens behov.

Les mer: Bolig og tilgjenglighet

Økonomi og arbeidsliv

Pensjonistforbundet vil jobbe for at alle pensjonister er sikret økonomisk trygghet og forutsigbarhet gjennom ulike faser og livssituasjoner i alderdommen. Vi vil jobbe for at eldre kan stå lenger i arbeid i et arbeidsliv fritt for aldersdiskriminering. 

Les mer: Økonomi og arbeidsliv

Lokalt engasjement

Over 850 lokallag

Pensjonistforbundet har over 850 lokallag og foreninger, spredt over hele landet. Disse utgjør et viktig tilbud av fellesskap og lokalt engasjement for medlemmer der de bor. Gjennom lokalforeningene kan man engasjerer seg i viktige saker i nærmiljøet, ta del i sosiale utflukter og aktiviteter og ikke minst finne vennskap og tilhørighet.

Lokalforeningene er selve grunnmuren i Pensjonistforbundet og hver enkelt forening har unik kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer som rører seg for pensjonister i deres lokalmiljø.

10 000 frivillige i sving

Pensjonistforbundets mange lokalforeninger og fylkesforeninger drives i hovedsak av frivillige som har påtatt seg verv. Til sammen gjør omlag 10 000 frivillige en innsats for fellesskapet gjennom sitt arbeid i Pensjonistforbundet. Fordi det finnes en rekke ulike tilbud og aktiviteter man kan engasjere seg i, er det bruk for alle som har lyst til å bidra med sine ressurser og evner som pensjonist.

Ta kontakt med lokalforeningen i nærheten av deg for mer informasjon om hva som skjer der du bor.

Pensjonistforbundet der du bor

Pensjonistforbundet er tilstede over hele landet gjennom sine mange lokalforeninger. Er du på jakt etter andre pensjonister som også ønsker å fylle pensjonisttilværelsen med mening og livsglede, kan du søke etter den foreningen som er nærmest deg her.

0 resultater