Styremøter for 2.halvår 2022

Holdes i Seniorsenteret første mandag i måneden fra kl.10.00 - 12.00

Første styremøte etter sommerferien blir i August

Møtedager 2.halvår 2022

29.august

5.september

3.oktober

7.november

5.desember