Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 23.5.23

Flytting av "Hyggetreffet" til nye lokaler? - Turplanlegging

Styremøte i Grue Pensjonistforening 23.5.23 kl. 1430 «Grue Service»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, kasserer sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, og Else-Marie Holtmoen. Forfall: Jan Korsmo og Grethe Bekk.

1. Hyggetreff 30.5. Svullrya «Eldrehuset»

Innhold: Tore Hestbråten leser sine vers.

Engelbrekt Kjæpphelvetesbråtan

Grue Finnskog sangkor

Thor Sverre Rundgren spiller til dans

Bevertning: Sanitetsforeningen serverer gryterett vi bestiller 2 bløtkaker til kaffen, en kremklake og en marsipan .(Knut)

Utlodning; «jentene» sørger for 5 gevinster hver.

Else-Marie henter blomster til pynting. Knut bestiller blomster til underholderne.

Annonsering: Solungavisa og Solørradioen OK. Tron legger ut innbydelse/påminning på Facebook, og sørger for påminnelse til medlemmene på SMS.

Rydding og pynting fra kl. 16 hvis nødvendig. Knut undersøker behovet og gir beskjed hvis det ikke er nødvendig.

Knut overrekker gavene til Saniteten og sangkoret. (kr. 1000.-)

Knut bestiller 85 kuverter

2. Sommeravslutningen 27. juni

Påmelding til Bjørn (alle kjenner jo han) max 100personer+styret og Alan Johansen med fr.

Knut lager liste for påmeldinger.

Kuvertpris blir kr. 200.- (?) Innbydelse på Facebook med påmelding pr. Tlf til Bjørn

3. Flor og Fjære-turen

Bjørn orientert om Flor og Fjære tur. Nå er det 45 påmeldte (foreløpig 4 på «venteliste»). Betalingsfristen er 15.6. (ikke giro, kun oppgitt kontonummer)

Bjørn minnet også om muligheten for felles tur til Demenskor-konsert i september i Kongsvinger.

4. Nye lokaler fra høsten av?

Vi har fått varsel om kraftig utleiepris på Gruetunet, faktisk så høy at det kan bli vanskelig å finansiere det i lengden. Knut foreslo at han og Bjørn får fullmakt til å forhandle med Grue kommune om å få bruke/leie lokaler på Rådhuset. Det er fine lokaler, men det er noe begrenset med utstyr på kjøkkenet. Enkelte andre praktiske problemer, som f.eks. eget skap til utstyr m.m. må løses.

Vedtak: Knut og Bjørn får fullmakt til å forhandle fram en avtale med kommunen om fast leie/lån av lokale til hyggetreff og medlemsmøter. Målsetting er å komme i gang med møter i Rådhusets lokaler f.o.m. august.

5. Tilbud om servering fra «Grue service»

En svært vellykket avtalt prøveperiode med servering er nå gjennomført, og det foreligger et nytt pristilbud om levering. To alternativer var satt opp i tilbudet og forskjellen på disse var 3 eller 4 snitter pr, kuvert.. Samlet pris med servering og rydding 3 snitter: kr. 205.- pr. Kuvert.

Fire snitter gir en samlet kuvertpris på kr. 211.-

Vedtak: Vi inngår avtale om fire snitter, til samlet pris kr. 211.- pr- kuvert.

6. Innkomne skriv

a. Via Pensjonistforbundet en en få trafikkurs for gående og syklende (Statens vegvesen)

b. Pensjonistforbundet utlyser mulighet for å søke om midler til arrangement av «Åpent møte» i rekrutteringsøyemed. Etter drøfting kom styret til at det neppe er aktuelt for oss i år.

c. Knut refererte en del tilbud om underholdning o.l. som har kommet til foreningen. Bl.a. nevne man musikeren Roar Engelberg som vi har hatt besøk av tidligere med stor suksess, Alle henvendelsene tar vi vare på om det skulle oppstå «hull» i planen for høstsesongen.

Møtet hevet kl. 1420.

Tron Sundt, Sekretær