Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Se opp for nye arvefeller

Foredrag ved Carsten O. Five 28. oktober 2021: Om arv, fremtidsfullmakt m.m.

Carsten O. Five

Carsten O. Five

Medlemsmøtet i Drammen Pensjonistforening den 28. oktober 2021 samlet 110 deltagere.

Foredrag denne dagen var ved ansvarlig redaktør og administrerende direktør for bladet ‘Dine Penger’ Carsten O. Five. Han tok oss igjennom ulike deler vedørende arv under temaet «Se opp for nye arvefeller». Han berørte bl.a. den nye arveloven, vergemålsloven, fremtidsfullmakt, arveavgifts-problematikken, samlivsform og testament, skattemessig kontinuitet samt arv av bolig. Det ble vist mange ulike eksempler og foredraget inkluderte både alvorlige, men også morsomme historier knyttet til temaet. Presentasjonen er vedlagt.