Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Nå er norddølene også i gang

Skrevet av: Finn-Åge Løvlien 18.03.2014

Deltakere på regionmøtet på Tynset. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

NAV Hedmarks medlemspensjonister i Nord-Østerdal er i gang etter etableringen av den nye foreningen nylig. Nå skal det legges plan for aktivitetene og medlemstilbudene i tida framover. Verving blir viktig del av arbeidet.

 Regionmøtet på Tynset 18.mars var det første siden NAV Hedmark pensjonistforening ble stiftet sist høst og etter at medlemskapet i Pensjonistforbundet formelt var i orden fra 1.januar. Første del av møtet var en orientering om NAV's hverdag i 2014, jamført med det NAV som pensjonistene forlot for en tid tilbake. Deretter holdt fylkessekretær Finn-Åge Løvlien i PF Hedmark et foredrag om forbundets organisering og eldrepolitiske arbeid.

Etter velsmakende servering drøftet så medlemmene hvilke aktiviteter de skal fokusere på i tida framover. Foreningens nestleder, Else Marie Bergseng utfordret deltakerne til å foreslå tiltak som foreningen bør satse på. Og her var det både kreative og spennende ideer som det skal tygges videre på. I løpet av kort tid blir det laget et program som både skal inneholde eldrepolitiske temaer, utflukter og sosiale aktiviteter. Det var stor enighet om å drive aktiv verving for å få med flere pensjonerte NAV-folk i foreningen.