Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Markering av den internasjonale Eldredagen 1.okt.2021.

En honnør til eldre for deres bidrag i samfunnet.

Eldredagen har i flere år vært et viktig arrangement . Selv om vi nå preges av pandemi legger vi planer for en markering av FNs eldredag 1.okt. Årets Eldredag i Vestby vil foregå på Vestby Arna. Pensjonistforeningene i Vestby, Hølen og Son vil samarbeide om arrangementet.

Mer informasjon kommer.