Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Husk ! Medlemsmøte 11.mai kl.17.30

Den kulturelle Spaserstokk ! Kjørelærer Lasse Høyby informerer om hvordan vi skal kjøre bla.i rundkjøring !

Hvordan kjører vi i rundkjøringer ?

Hvordan kjører vi i rundkjøringer ?

Den virtuelle spasserstokk

Den virtuelle spasserstokk