Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Det nye styret

i Pensjonistforbundet Troms

Fra venstre bak: Nestleder Knut Harald Røang, Styremedlem Idar Hartvigsen, 1. vara Aksel Fallsen, Styremedlem Odd Arne Heggås. Fra venstre foran: Fylkesleder Werner Kiil, Kasserer Tove B. T. Andreassen, Styremedlem Laila Bergmo, leder i kulturutvalget Ann-Mari Hansidatter og styremedlem Eva Hage.

Fra venstre bak: Nestleder Knut Harald Røang, Styremedlem Idar Hartvigsen, 1. vara Aksel Fallsen, Styremedlem Odd Arne Heggås. Fra venstre foran: Fylkesleder Werner Kiil, Kasserer Tove B. T. Andreassen, Styremedlem Laila Bergmo, leder i kulturutvalget Ann-Mari Hansidatter og styremedlem Eva Hage.