Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dagstur til Fredrikstad og Engelsviken Brygge 2. juni 2021

Busstur til Nord Europas best bevarte festningsby Fredrikstad med besøk i Gamlebyen og Engelsviken Brygge.

Fredrikstad med Gamlebyen.

Pris medlem: Kr.   700,-               Ikke medlem:  Kr. 1.095,-

Bindende påmelding via betaling til kto. 1506.47.89314 innen 4. mai 2021. Husk å merke betalingen med avsender.

Maks 35 deltakere. Smittevern vil bli fulgt i henhold til gjeldende regler.

Innbetalt beløp refunderes ved avlysning p.g.a. corona-restriksjoner.

Evt. spørsmål kan rettes til:

Leder Kine Langum – tel. 922 41 597 eller

Sekr. Barbro Bylund – tel. 992 62 349

Rett til programendringer forbeholdes.