Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

BOWLINGRAPPORT

Bowling for eldre

Stordal og Liabygda pensjonistforening har i tida frå oktober 2021 til februar 2022 gjeve tilbod om bowling for alle eldre i vårt område. Vi har hatt avtale med Kulå Bowling v/Kalla Teresa Socka i Valldal. Der har vi hatt avtale om grupper på 10 peronar om gongen, bowling og servering - pizza med drikke, kaffi og kake.

Og vi har hatt avtale med "Best" i Stordal, der Frank Olsen har stått for transport til og frå.

I perioden har vi transportert omlag 60 besøk til bowlinga.

Tilbakemeldingane frå deltakarane har vore udelt positive, muntre og glade