BOWLINGRAPPORT

Bowling for eldre

Stordal og Liabygda pensjonistforening har i tida frå oktober 2021 til februar 2022 gjeve tilbod om bowling for alle eldre i vårt område. Vi har hatt avtale med Kulå Bowling v/Kalla Teresa Socka i Valldal. Der har vi hatt avtale om grupper på 10 peronar om gongen, bowling og servering - pizza med drikke, kaffi og kake.

Og vi har hatt avtale med "Best" i Stordal, der Frank Olsen har stått for transport til og frå.

I perioden har vi transportert omlag 60 besøk til bowlinga.

Tilbakemeldingane frå deltakarane har vore udelt positive, muntre og glade