Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Avlyst - Markering av den internasjonale Eldredagen 1.okt.2021.

Dette på grunn av usikkerhet i utvikling av koronapandemien og at vi av den grunn ikke kan benytte oss av Vestby Arena.

Eldredagen har i flere år vært et viktig arrangement . Selv om vi nå preges av pandemi legger vi planer for en markering av FNs eldredag 1.okt. Årets Eldredag i Vestby vil foregå på Vestby Arna. Pensjonistforeningene i Vestby, Hølen og Son vil samarbeide om arrangementet.

Mer informasjon kommer.