Agenda for medlemsmøte onsdag 9.november kl.17.30.

TryggEst - Vern for risikoutsatte voksne innbyggere i kommunen.

Pensjonistforeningen Vi Over 60 Vestby

Er du interessert i informasjon om TryggEst og om hvordan kommunen kan avdekke og håndtere vold og overgrep mot eldre?

Vi inviterer til et åpent møte på Seniorsenteret

9.nov. 2022 - kl.17:30

TryggEst-modellen er en metode som skal verne risikoutsatte voksne, og modellen skal hjelpe kommunene med å avdekke og håndtere vold og overgrep

Seniorrådgiver

Nina Christine Dahl fra BUF dir.

kommer og forteller oss om hvordan avdekke, forebygge og håndtere vold mot eldre.

En representant fra hvert politisk parti i kommunen er invitert.

Det blir anledning til å stille spørsmål til de fremøtte politikere !

Show om Evert Taube og Cornelius Vreeswijk på Chat Noir 20.-22.april 2023.

Johan Christer. Novsjø kommer 9.11. kl. 17.30 for 

kort å invitere oss og informere med litt sang om showet på 

Chat Noir 20.-22.april 2023 om Evert Taube og 

Cornelis Vreeswijk (20 min.). Han deltar selv i showet.

Showet er blitt populært og vi må bestemme oss senest

10.11. for å få billetter.