Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2021 Vi over 60 - Vestby utsatt

Årsmøtet utsatt til i 2022

Grunnet koronasituasjonen og smittevernhensyn har styret vedtatt å utsette årsmøtet 2021 til 2022. Det sittende styret blir sittende fram til årsmøtet i 2022.

Resultatregnskap for 2021, revisjonsberetning og årsberetning 2021 kan fås ved henvendelse til leder Bjørnar Ottesen tlf. nr. 93 43 94 08.