Forsidebildet fra rapporten viser «Koronaball» av Jon Balke og Tone Myskja, på Madstun i Søndre Land. Foto: Steinar Barstad

Her er koronarapporten

Kartlegger problemer som berører eldre og pårørende under pandemien.

- Et virus har i løpet av noen få måneder vist at omsorg og velferd er grunnleggende for all annen virksomhet i samfunnet. Mer enn noen gang tidligere har vi fått illustrert at alt annet risikerer å stoppe opp, om ikke dette er på plass, sier Steinar Barstad.

Han har utarbeidet rapporten «Den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter koronaen»  etter oppdrag fra Pensjonistforbundet, jf vedtak i sentralstyret 23.04 2020.

Forfatteren av rapporten har jobbet 20 år som helse- og sosialsjef og 20 år i helse- og omsorgsdepartementet.

- Jeg startet med rapporten umiddelbart etter sentralstyrevedtaket i april. Det har stort sett handlet om å følge med. Hensikten var å belyse problemstillinger som er kommet frem underveis, sier Barstad.

Rapporten er laget med sikte på videre behandling i landsstyremøtet høsten 2020.

Den er en delrapport om de kommunale helse- og omsorgstjenestene, basert på erfaringer fra de første månedene med koronapandemien.

Lite forskning så langt

Mange av de problemstillingene som reises er best egnet for videre analyse og forskning. 

- Det er foreløpig lite forskningsresultater å bygge på. Utfordringsbildet som tegnes er derfor i hovedsak basert på min kunnskap om sektoren, fagartikler og uttalelser fra brukere, ansatte og ledere som har stått midt oppe i det hele. Det må derfor tas betydelige forbehold, opplyser Barstad.

Arbeidet med rapporten ble avsluttet i midten av august. 

- Det er stor usikkerhet om hvordan pandemien vil utvikle seg videre. Mange nye problemstillinger kan derfor oppstå, og noen kan etter hvert bli uaktuelle.

Sju temaer

Rapporten består av sju separate artikler som belyser ulike problemstillinger, som å ha reservekapasitet og noe på lager, alder og prioritering, arkitektur og smittevern, tjenesteorganisering, manglende forskning, utilsiktede konsekvenser av koronatiltakene og usikkerheten som møter oss i månedene som kommer. 

Artiklene avsluttes med noen innspill til tiltak, og er ment å invitere Pensjonistforbundet til en prosess for å utarbeide ytterligere forslag til løsninger.

 

Du kan laste ned og lese rapporten her (pdf):

0 resultater