Styret i Pensjonistforbundet Agder. Fra venstre Harrieth Møller Lindset,  Anne Marie Lende, Alf Fjeldstad, Ingrid Wisløff Jæger, Jens Høibø, Ivar Netland og Rigmor Sund.

Pensjonistforbundet Agder

Pensjonistforbundet Agder ble stiftet etter avstemning via nett og post. Stiftelsesmøtet skulle vært holdt onsdag 18. mars, men ble utsatt på grunn av Coronapandemien.

Tirsdag 9. mars samlet det nye styret seg til møte på Odderøya i Kristiansand. På et slikt møte er det mange saker som må behandles for å få virksomheten i gang. Styret bestemte at styremøtene blir holdt siste tirsdag i måneden. Det ble valgt helseutvalg, og arbeidsoppgaver som skal tas fatt i etter sommeren ble tatt opp og kommentert.

Lokalforeningne vil få tilbud om ulike kurs.

Agder er utpekt som et av fire pilotprosjekt i opplegget "Sterk og stødig". 

Stemningen på det første styremøtet var meget god, og skulle gi et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Det nye styret består av Ivar Netland, Songdalen leder, Jens Høibø, Risør, nestleder, Anne Marie Lende, Flekkefjord, Rigmor Sund, Lillesand, Alf Fjeldstad, Gjerstad, Harrieth Møller Lindset, Arendal og Ingrid Wisløff Jæger, Kristiansand.

0 resultater