Månedsbrev februar 2020

Tidligere nyhetsbrev

Månedsbrev nr 2 – februar 2020

Du leser nå det andre månedlige brevet til lokalforeningene, og tida er inne for at dere reflekterer om disse brevene har noen nytteverdi. Det viktigste er at dere gir styret og fylkessekretæren innspill og ideer. Vi kan omtale vellykkede innslag, løsning på utfordringer og ta opp saker i styret som følge av Månedsbrevene- en slags forslagskasse elektronisk. SÅ SEND OSS EN E-POST, ELLER RING DA J

HUSK påmeldinger til årsmøtet 18. mars!

Thon Hotel Arena i Lillestrøm, er stedet for vårt årsmøte 18. mars. Som tidligere fortalt blir det årsmøter for hvert av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold denne dagen i Lillestrøm. Men først på dagen er det en storsamling av ansatte og delegater, der vår generalsekretær Harald Olimb Norman skal tale. I tillegg blir det kulturinnslag – og vertsforbundet Pensjonistforbundet Akershus, har opplegget. Etter denne felles storsamlingen for de tre tidligere fylkene, blir det lunsj. Ettermiddagen går med til årsmøtene.

PÅMELDING av delegater (antall og/eller navn) må være mottatt fylkesforeningen

senest 13. februar 2020

og sendes til: akershus@pensjonistforbundet.no eller Pensjonistforbundet Akershus, Postboks 52, 1924 Sørum

Det viktigste i første omgang er antall delegater fra hver forening for å kunne beregne tallet på deltakere, og bestille riktig antall lunsj. Navnene kan meldes inn straks etter årsmøtene – men i god tid før 18. mars!

Tallet på delegater fra hver forening beregnes enkelt: Lokalforeninger kan delta med én delegat for hvert påbegynt 100 medlemmer. Lokalforeninger med over 200 medlemmer kan delta med maksimum TRE deltakere. Husk å velge nok vara-delegater. Påmeldingsskjema/innkalling og program for hele dagen 18. mars ble utsendt 15. januar – altså med en måneds varsel.

DENNE GANG ER DET SPESIELT VIKTIG AT ALLE LOKAL-FORENINGENE DELTAR MED FULLE DELEGASJONER!

HELSEUTVALGET trenger medlemmer

Styret i Pensjonistforbundet Akershus trenger forslag på kandidater til helseutvalget. Utvalget har som oppgave å kartlegge og følge eldreomsorgen i kommunene, og dokumentere dette i protokoller til styret. Helseutvalg i Pensjonistforbundet over hele landet, rapporterer også til forbundets sentrale helseutvalg. På denne måten er vi som organisasjon velinformert om gode og mindre gode sider ved eldreomsorgen i Norge. Noen ganger kan vi slå lokal alarm, andre ganger slår vi «riksalarm» overfor myndigheter og media. Slik skjedde med saken om dårlig sykehjemsmat.

Landsmøtet 2021 legges til Lillestrøm

Pensjonistforbundet skal avvikle landsmøtet i Lillestrøm neste år. Igjen er det Thon Hotel Arena som er stedet – kort veg fra jernbane – og ikke langt fra Oslo Lufthavn på Gardermoen. Vi er vertsfylkesforbund der, og i det siste har faktisk Akershus vært det største fylkesforbundet i Norge med over 13.000 medlemmer. Det kan bety at vi også får den største delegasjonen noensinne på et landsmøte.

Viktige frister foran landsmøtet 2021

FORSLAG til valgkomiteen foran landsmøtet i 2021, er allerede NÅ i mars 2020, frist for foreningenes verbalforslag er 30.9.20. Verbalforslagene til saker eller uttalelser fra landsmøtet/forbundet, skal sendes via fylkesforbundet.

Forslag på delegater til landsmøtet 2021

Allerede nå må lokalforeningene og fylkesforbund tenke på delegater til landsmøtet neste år. Det er viktig at både lokalforeninger med dyktige, eldrepolitiske talspersoner og/eller flinke organisasjonsfolk, blir delegater. Pensjonistforbundet er inne i en aktiv og meget viktig vekstperiode nå, og vi må få fram det beste blant våre 250.000 medlemmer. En så stor organisasjon har et stort ansvar for å tenke ut og debattere for så å levere noe til beste for samfunnets eldre!

Kom med kursønskene NÅ!

Kursønsker meldes fylkessekretæren snarest råd, det være seg kassererkurs, styrekurs - og for ikke å snakke GRATIS NETTBRETTKURS og/eller kurs med smart-telefoner – enten det er begynnerkurs eller oppfriskningskurs. Finn lokale, sank påmeldinger – og sett i gang! Bildet over er fra nettbrett- og telefonkurset på Minnesund i Eidsvoll.

Godkjenning av at Lunner Pf ,

innlemmes i Akershus Pf

Lunner kommune er nå i Viken og Lunner Pf har søkt om overflytting fra Pensjonistforbundet Oppland til Pensjonistforbundet Akershus. Dette er godkjent av sentralstyret i Pensjonistforbundet.

Vi ønsker Lunner Pf velkommen til oss i Akershus.

 

Sigmund Kristoffersen, styreleder Liv O. Jakobsen, fylkessekretær

0 resultater