Månedsbrev januar 2020

Tidligere nyhetsbrev.

Månedsbrev nr. 1 – januar 2020

I år blir det månedlige brev til lokalforeningene, og disse brevene kan dere godt distribuere videre til alle tillitsvalgte på e-post, eller til alle medlemmene. Med e-post er ALLE medlemmer som har elektronisk adresse kun ett tastetrykk unna. Styret ønsker tilbakemeldinger, tips og ideer - slik at vi oftere kan «snakke sammen» om det som opptar oss. SÅ SEND OSS EN E-POST, DA J

18. mars blir et annerledes årsmøte!

Selve årsmøtet i 2020 blir omtrent som tidligere år, men rammen rundt blir helt annerledes. Interimsstyret for et Viken Pensjonistforbund «frøs» sitt arbeid, begrunnet i at et politisk flertall i nye Viken fylke vil avvikle og oppløse det store fylket etter at det er bygget opp fram mot 2025. Planen var å avvikle fire årsmøter 18. mars i år – på ett sted, Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Ett årsmøte for hvert av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold først på dagen, og deretter et felles stiftelsesmøte etter lunsj.

Nå er det bestemt at våre tre Viken-fylkesforbund først skal ha et stort fellesmøte med kanskje opp mot 250-300 delegater. Der blir det innlegg og orientering fra både Viken og Pensjonistforbundet. Vår generalsekretær Harald Olimb Norman er gjestetaler. Etter lunsjen blir årsmøtene holdt i hver sine saler.

DENNE GANG ER DET SPESIELT VIKTIG AT ALLE LOKAL-FORENINGENE DELTAR MED FULLE DELEGASJONER AV TILLITSVALGTE, VALGT PÅ ÅRSMØTENE I FEBRUAR! HUSK Å MELDE INN ALLE NAVNENE RASKT!

Ingen behøver være redd for at det ikke blir plass til alle – uansett hvor mange delegater dere i lokalforeningene sender denne gang – Thon Hotel Arena er et av de store hotellene på Østlandet – og ligger like ved Lillestrøm stasjon.

HUSK: Forslag dere vil ha behandlet på fylkesårsmøtet 18. mars, må være sendt fylkesforbundet senest 13. februar!

Full fart med nye eldreråd i kommunene

Eldrerådene er valgt, og lokalforeningene er godt representert, selv om det ikke har vært lett å få plass til alle som ønsker det i våre nye storkommuner. Det viktigste er at vi er representert sånn noenlunde i forhold til medlemstall, aktivitet og styrke i de lokale miljøene. Pensjonistforeningene har en stor oppgave inn mot kommunens besluttende myndighet. Vi skal være med og påvise behov, stille krav, delta i debattene om eldretilbud og eldreomsorg på bred basis. VI VET HVOR SKOEN TRYKKER! Og ikke minst skal vi påse at politikerne og administrasjonene gjør som de har lovet – og besluttet.

Derfor er det viktig at dere der ute er best når det gjelder. Det blir dere gjennom kurs og aktiv deltakelse. Meld dere på kurs, krev at kommunen arrangerer kurs for hele det nye eldrerådet i kommunen – snarest råd!

PS. Det blir Eldrerådskonferansen 13. og 14. mai på Gardermoen, sett av datoen allerede nå. Mer informasjon kommer.

Lokale og regionale kurstilbud for alle

I aktivitetsplanen for 2020-2021 har styret i Akershus Pensjonistforbund som mål å iverksette maksimalt med kurs i våre kommuner og regioner, finansiert gjennom forbundet sentralt og fylkesforeningen. Det er kurs for nybegynnere og oppfriskning med nettbrett, smarttelefoner, det er kassererkurs – og melder behovet seg for andre kurs, vil det bli vurdert. Vi sier bare: SETT I GANG! Bestem sted og kurstype dere ønsker, ta kontakt med fylkessekretæren som setter dere i forbindelse med dyktige kursledere. Vær raske, det kan bli mange om beinet!

Selvsagt blir det leder-konferanse på Sundvolden!

I og med at Akershus Pensjonistforbund skal fortsette som før, blir det selvsagt ny, stor lederkonferanse på Sundvollen i oktober! Tema og tidspunkt er ikke satt, men alle vet jo at den pleier å bli holdt i siste halvdel av oktober – på ukedager. Temaer tar vi veldig gjerne imot tips og ideer for, fordi temaene bør være rette mot det behovet dere i lokalforeningene føler for «påfyll». I tillegg er både konferansen og et opphold på Sundvollen i seg selv en fiiin opplevelse!

Kursledere og forelesere henter vi inn fra hele forbundsapparatet – og andre. Til og med dagens stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, deltok som helsepolitisk talsperson fra Stortinget for få år siden! 

TOPPMØTE i Akershus i januar

De siste årene har ledelsen i Pensjonistforbundet reist rundt og pratet med fylkesstyrene ansikt til ansikt. Forbundet med nær 250.000 medlemmer har STORE ambisjoner og ønsker for virksomheten, etter mange og viktige beslutninger i landsmøter, landsstyret og sentralstyret. Men det lyttes også godt til grasrota. Nye ideer og impulser er viktige når forbundet skal være TYDELIG, STERKT og SYNLIG på alle plan, og på vegne av mer enn én million på trygd, altfor mange på fattigdomsgrensa i et dyrt land å leve i. Møtet finner sted på Rykkinn i Bærum 29. januar, der generalsekretær Harald Olimb Norman kommer. Etterpå deltar fylkesstyret og generalsekretæren på et møte i Rykkinn Pf – størst i Akershus med over 1.000 medlemmer!

Fortsatt refusjon av brevporto til direktemedlemmer

Det fortsetter med overføring av direktemedlemmer som ønsker det, fra forbundet til lokalforeninger. I fjor fikk lokalforeningene våre overført flere tusen medlemmer! Denne ordningen har utvilsomt gitt foreningene noe merarbeid, men det har også styrket økonomien. Forbundet fortsetter med sine vervekampanjer og direktemedlemmene blir overført – og penger fra kontingenten tilfaller lokalforeningen. Men det er fortsatt mulighet for direktemedlemmer å forbli «direktemedlem». Lokalforeningen har ansvar for å kontakte hvert nytt medlem. Da er det viktig å vite at Akershus Pf også i 2020 vil dekke utgiften til portoen (minstetakst) for velkomstbrev til de overførte. DESSVERRE er det få foreninger som har søkt om denne portorefusjonen!

Når det gjelder nye medlemmer foreningene selv verver, er det fortsatt vervepremier. I Akershus må vi berømme det aktive rekrutteringsarbeidet rettet mot trygdede!

Akershus trenger et helseutvalg!

De siste årene har det vært mange frafall fra verv i det viktige HELSEUTVALGET i vårt fylkesforbund. Nå sliter vi igjen med å få oppegående pensjonister til et nytt og svært viktig helseutvalg.

Utvalget er direkte under fylkesstyret, har eget budsjett, og har ansvarsområde innenfor kommune- og fylkeshelsetjenesten. Det viktigste er å være vaktbikkje for god eldreomsorg i kommunene.

Vi trenger raskt interesserte og/eller erfarne pensjonister i dette arbeidet. Ta kontakt - VÆR SÅ SNILL!!!

*******

Alle foreningene våre MÅ sende årsberetning/regnskap til fylkeskontoret uavhengig av momssøknaden.

Fortsatt god vinter – husk brodder!

Sigmund Kristoffersen, styreleder Liv O. Jakobsen, fylkessekretær

0 resultater