Nyhetsbrev 2019/20

Informasjon fra fylkesforeningen.

NYHETSBREV VED ÅRSSKIFTET 2019-2020

INTERIMSSTYRET FOR VIKEN PENSJONISTFORBUND HAR FÅTT FRI!

Fra venstre sekretær Gro Renstrøm Moen, Buskerud, John Granly, Akershus, Gerd Skovdahl, Østfold, Bjørn Eriksen, Østfold som leder av interimsstyret, bak står Erik Nilsedalen, Buskerud, Sigmund Kristoffersen (foran), Akershus, Rune Bugge Persson, Buskerud og Gerd Møller, Akershus.

Vi setter sammenslåingen til

Pensjonistforbundet Viken på vent

Men: Viken fylke blir en realitet fra 1. januar 2020.

Som kjent har regjeringen og stortingsflertallet vedtatt at Akershus, Østfold og Buskerud skal utgjøre den nye fylkeskommunen Viken fra 1. januar 2020.

Med dette som bakgrunn startet vi tre fylkesorganisasjoner et omfattende arbeid med sikte på sammenslutning til Pensjonistforbundet Viken i mars 2020.

Det har oppstått sterk tvil om framtida til Viken fylkeskommune.

Den nye flertallskonstellasjonen i Viken sier i sin politiske plattform følgende:

«Fylkesrådet går framover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Med et nytt storting etter valget i 2021 vil fylkesrådet legge fram en sak til fylkestinget om å oppløse Viken».

Rett nok er det Stortinget og ikke fylkestinget som må fatte vedtak om å oppløse Viken.

Med den nasjonalpolitiske situasjon i dag, og muligens etter valget i 2021, er det ikke umulig at en slik søknad vil bli imøtekommet av Stortinget. I tillegg har regjeringspartiet FrP signalisert at de vil lytte til lokaldemokratiet, og stemme for en slik søknad.

Sammenslutning settes på vent.

Landsstyret i Pensjonistforbundet fattet følgende vedtak den 3. desember bl.a:

«De fylkene som ikke ser det formålstjenlig å slå seg sammen før behandling på landsmøtet i 2021, etablerer et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalgets oppgaver er først og fremst å være part mot fylkeskommunen samt det fylkeskommunale eldrerådet».

Dette gjør at Pensjonistforbundene Akershus, Østfold og Buskerud utsetter sammenslåingen til etter stortingsvalget i 2021.

Samarbeidet skal fortsette!

Interimsstyret har derfor vedtatt å legge ned sine verv fra og med 31.12.2019.

Vi har samtidig besluttet at det gode samarbeidet mellom oss skal fortsette gjennom et nytt samarbeidsutvalg videre.

NB! Årsmøtene vil finne sted 18. mars 2020.

Vi opprettholder vedtakene om å avholde årsmøtene for de tre fylkene samtidig på Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Men det blir altså ikke noe av den varslede sammenslåingskongressen.

Mer informasjon om program for denne dagen vil vi sende ut sammen med innkallingen til de respektive årsmøtene.

Vi i pensjonistforbundet Akershus har allerede startet arbeidet med å utarbeide et budsjett og aktivitetsplan for 2020.

Vi vil ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Sigmund Kristoffersen, leder Liv O. Jakobsen, fylkessekretær

0 resultater