Nyhetsbrev september 2019

Siste nytt fra fylkesforeningen

Hei, og vel overstått sommerferie! Vi har nå startet på det siste kapitlet i historien om Pensjonistforbundet Akershus. Fra nyttår er vi Viken Pf som interimsløsning. Men det er først onsdag 18. mars i Lillestrøm vi stifter Pensjonistforbundet Viken formelt. Da blir det fire årsmøter på én dag! Først avviklingsårsmøter for Akershus, Buskerud og Østfold, og etterpå stiftelsesårsmøtet for Viken. Vi skriver historie, folkens!! Så sett av dagen – der bør ALLE foreningene være representert.

Vi får ei travel tid før det er vår. Først og fremst er det mange møter og oppgaver i foreningene. Takk for at dere står på! Her får dere informasjon om tilbudene og mulighetene fylkesforbundet vil bidra med.

VELKOMMEN TIL LEDERKONFERANSEN FOR AKERSHUS!

23.-24. oktober har vi gleden av å invitere til den siste, ordinære lederkonferansen i ren Akershus-regi. Som vanlig møtes vi på Sundvolden Hotell. Programmet er sendt ut, det handler om noe så viktig som organisasjon. Hvor står vi lokalt og regionalt, hva vil vi videre – og hvordan kommer vi oss videre som samfunnsaktører for eldres liv og velferd i våre nærmiljøer!? Foreningene vil være til både hygge og nytte, vi har oppdraget, vi tar oppgavene og vi ser utfordringene. Poenget er å se rollene vi har. I foreningene, i eldreråd – og utføre oppgavene på en grei måte. Inger-Marie Stokker (bildet under) fra sentralstyret er en av de ansvarlige for organisasjonsutviklingen i Pensjonistforbundet – og hun blir med oss begge dager. HUSK: BINDENDE PÅMELDING innen 1. oktober!

 

MANGE MULIGHETER OG TIPS I HØST

NETTBRETTKURS finansieres av forbundet gjennom fylkesforbundet, så finn et lokale, kontakt oss og inviter eldre som vil lære mer om nettbrett/smarttelefon og moderne kommunikasjon! Forbundet har satt av nok midler i høst – og det går også an å tenke seg «videregående» kurs for de som måtte være interesserte i det. KOM IGJEN dette er populære kurs over hele landet nå, folkens,!!!

VIKEN-SAMMENSLÅINGEN av Akershus, Buskerud og Østfold til ett fylkespensjonistforbund, har snart pågått i to år. Tre fra hvert fylkesforbund (arbeidsutvalgene for fylkesstyrene), har dannet et interimsstyre som har arbeidet med organisering, vedtekter, økonomi, plassering av felles kontor/møtested – og ikke minst samspillet med de nye fylkesmyndighetene i Viken. Viken Pf har sendt inn forslag på ni kandidater til det nye fylkeseldrerådet som skal bestå av flest organisasjonsvalgte og få politikere. Det siste i Viken-utviklingen er at det er dannet et utvalg som skal utrede samarbeid med Oslo Pf (90 foreninger) om felles møtested/organisasjonssenter Oslo-nært i regionen. Viken fylkeskommune vil få sitt hovedkontor/møtested i Bærum.

INVITASJON TIL JUBILEER

Vi minner igjen lokalforeningene om at dere bør invitere fylkesforbundet til jubileer, fordi det både er hyggelig for styret å bli bedt, og fordi det kan utløse pengegaver til jubilanten både fra forbundet og fylkesforbundet.

MANGE ORGANISASJONSKURS

Kurs som dreier seg om kompetanseheving i styrene, er veldig aktuelle denne høsten: Fylkesforbundet og Forbundet bidrar både praktisk og finansielt til f eks styrekurs, valgkomitekurs (ekstra aktuelt i god tid før årsmøtene dere skal ha på nyåret) – og kasserer- og sekretærkurs. VIKTIG AT DERE LEDERE I FORENINGENE TAR INITIATIV!

FORBEREDELSER TIL ÅRSMØTENE

Det er ikke lenge til årsmøtene skal avvikles. Og kommende vinter/vår må vi være i rute for sammenslåingsprosessen på fylkesplan. Hvis dere trenger besøk på årsmøtet med en fylkeshilsen, orientering om Pensjonistforbundet Viken, oppgaver lokalt og sentralt – så send oss invitasjonen i GOD TID! Fylkesstyret/interimsstyret Viken koster ikke noe – fylket betaler deres utgifter.

MEDLEMMER I KOMMUNALE ELDRERÅD

Fristen for å melde inn navn/adr/tlf/e-postadresse for de som skal være med i det nye eldrerådet i DIN kommune, går ut i disse dager. Dette er DET VIKTIGSTE oppdraget foreningene har i kommunen. For all del: Ikke unnlat å melde inn medlemmer så andre får plassene VI skal ha på vegne av alle våre medlemmer!!! Husk at Pensjonistforbundet er størst! Trenger dere tips, råd eller vink om dette, så ta kontakt.

 

TRE VALGDEBATTER

For første gang har vi avviklet helt lokale valgdebatter om eldresaker i vårt fylke, og bildet er hentet fra flyplasskommunen Ullensaker der nestleder Ragnhild M. Hagen fra Pensjonistforbundet ledet. I Nittedal satte man deltakerrekord på over 100 i salen, mens Jessheim kom opp i det halve og Lillestrøm litt mindre. Uansett: Alle debattene var BRA! Takk til lokalforeningene som tekniske arrangører!

Høsthilsen fra Pensjonistforbundet Akershus

Sigmund Kristoffersen, leder Liv O. Jakobsen, fylkessekretær

0 resultater