Fusjonskomiteen. Fra venstre: Inger Johanne Kvam, Ivar Netland, Marit D. Skogen, Kjell Skarheim, Roy Frimanslund, Ragnar Lofstad, Torvild Valle og Solveig Nordkvist

Fusjonskomiteen enig - Sender forslag til fylkesstyrene og lokalforeningene

Fylkene i Agder skal slås sammen fra 2020. Det får også konsekvenser for fylkesorganiseringen i Pensjonistforbundet.

 

Fusjonskomiteen som ble oppnevnt på årsmøtene i 2018 har hatt tre møter. Komiteen har nå kommet med en enstemmig forslag som skal ut til behandling i begge fylkene.

0 resultater