Heder til Grete Wathne fra Pensjonistforbudet ved generalsekretær Harald O. Norman

Årsmøte 2018

Årsmøtet ble holdt onsdag 14. mars på Hotel Norge i Kristiansand. Grete Wathne som har vært fylkesleder i 10 år, takket for seg, og ble hedret med blomster, diplom og gullnål.

Årsmeldingen viser at Pensjonistforbundet har 2.249 medlemmer i Vest-Agder. Av disse er 1.207 direktemedlemmer. Det er 13 lokalforeninger i fylket.

I året har det vært arrangert en lederkonferanse og en helsekonferanse.

Harald O. Norman var forbundets representant på årsmøtet. Han gav en omfattende redegjørelse med utgangspunkt i innsendte forslag som skal behandles på forbundets landsmøte i juni. Også forslaget til nytt handlingsprogram ble grundig gjennomgått. Informasjon om det vedtatte handlingsprogrammet vil bli gitt til tilitsvalgte i løpet av høsten.

Ved valgene ble tidligere nestleder Ivar Netland, Songdalen, valgt til ny leder. Styret består videre av Torgny Aanensen, nestleder, Kristiansand, Marit Dahlberg Skogen, Kristiansand, Torgeir Grosås, Lyngdal, Aslaug Junker, Marnardal og Tobias Handeland, Hægebostad. Varamedlemmer til styret er Anne Marie Lende, Flekkefjord, Ansgar Gunstein Andreassen, Kristiansand og Else Grethe Saatvedt, Kristiansand.

Som delegater til landsmøtet ble valgt Torgeir Grosås, Lyngdal, Else Grethe Saatvedt, Kristiansand og Tormod Mjaaseth, Søgne. Fylkesleder møter som landsstyremedlem. Solveig Nordkvist, Songdalen møter som medlem av den sentrale valgkomiteen.

Agderfylkene blir ett fylke fra 1. januar 2020. Dette vil også få betydning for Pensjonistforbundet. En fusjonskomite begynner arbeidet 3. april. Den består av tre medlemmer fra hvert fylke. I tillegg tiltrer de to sekretærene, Fra Vest-Agder ble valgt Ivar Netland, Marit Dahlberg Skogen og Solveig Nordkvist.

0 resultater