Landsstyremedlemmene Reidun Melkil (fra venstre) fra Troms, Ingvald Sørensen fra Nordland og Ole Flakken som representerer Nord-Trøndelag i det sammenslåtte fylket Trøndelag.

Landsstyret vil ha ens kontingent

Landsstyret i Pensjonistforbundet har innstilt overfor landsmøte at det skal være lik kontingent for alle individuelle medlemmer. Og at alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalforening. Landsmøte arrangeres 4. til 7. juni på Gol i Buskerud.

Det var landsmøtet i 2015 som vedtok å utrede ens kontingent for hele forbundet. I fjor høst kom kontingentstrukturutvalget med en utredning. I stedet for at det er ulik kontingent fra fylke til fylke, og fra lokalforening til lokalforening, var forslaget at det skulle være lik kontingent sentralt og på fylkesnivå, men at det kunne åpnes for at lokalforeninger kunne fastsette egen kontingent. Pensjonistforbundet har over 800 lokalforeninger.

Sentralstyret har jobbet videre med saken. Kontingent og aktiviteter henger sammen. I stedet for å åpne for at lokalforeningene kan fastsette egen kontingent, vedtok landsstyret med et klart flertall å innstille på at Pensjonistforbundet skal ha ens kontingent.

I forslaget til landsmøtet gjeldende fra 2019 skal kontingenten være 360 kroner, fordelt på 200 kroner sentralt, 70 kroner til fylkene og 90 kroner til lokalforeningene. I 2020 er forslaget at kontingenten skal være 410 kroner, fordelt på 230 kroner sentralt, 80 kroner til fylkene og 100 kroner til lokalforeningen. I 2021 er forslaget at kontingenten skal være 470 kroner, fordelt på 260 kroner sentralt, 100 kroner til fylkene og 110 kroner til lokalforeningene.

Navneendring

Landsstyret vedtok også enstemmig å innstille til landsmøtet at geografiske lokalforeninger skal hete geografisk navn pluss Pensjonistforbundet, som Pensjonistforbundet Alta, Pensjonistforbundet Voss. Forslaget var sendt inn av Sund pensjonistlag i Hordaland. Begrunnelsen er å styrke profilen til Pensjonistforbundet. I dag har de ulike lokallagene ulike navn som "pensjonistforening", "pensjonistlag" eller "60 +". Og noen steder finnes det pensjonistforeninger som ikke er tilmeldt Pensjonistforbundet.

Direktemedlemmer

Samtidig knesatte landsstyret prinsippet om at alle individuelle medlemmer i forbundet skal være knyttet til et fylke og en lokalforening. I dag har forbundet 53 000 direktemedlemmer som dermed skal ha en lokal forankring. Så vil det være opp til medlemmene selv om de ønsker å engasjere seg lokalt. Det er ingen aktivitetsplikt.

Direktemedlemmer som motsetter seg lokal tilknytning skal kunne be om å ha forankringen sentralt. Men forslaget som landsmøtet skal ta stilling til er at alle individuelle medlemmer som hovedregel skal være knyttet til en fylkesforening og en lokalforening.

Uansett skal alle individuelle medlemmer betale lik kontingent. Det betyr at de aller fleste fylker og lokallforening får økte kontingentinntekter som følge av at direktemedlemmene blir overført til lokalforeninger.

Landsstyremøtet denne gang skal behandle 260 innkomne forslag til landsmøtet. Foruten kontingent, blir vedtektsendringer og forslag til organisasjonsutvikling viktige saker til landsmøtet. Handlingsprogrammet legges frem for landsstyret i et eget møte i april, før det skal behandles i landsmøtet i juni.
 

0 resultater