Fra venstre Geir Toskedal, Snorre Valen, Ketil Kjenseth og Bård Hoksrud.

Frisk politisk debatt i Arendal

Den eldrepolitiske debatten i under Arendalsuka var til tider frisk. Snorre Valen fra SV fikk med seg salen når han kalte trygdeoppgjøret «landsveisrøveri». Samtlige partier med unntak av Høyre lovte at «slippen» skal tilbake for de som ønsker det. Også da ble det applaus.

Helseminister Bent Høie er andre nestleder i Høyre. Han ville ikke love «slippen» tilbake, og signerte heller ikke oppropet som debattleder Geir Helljesen fikk panelet til å signere.

På spørsmål om forhandlingsrett var det mer sprik i panelet. Senterpartiets Kjersti Toppe mente trygdeoppgjørene nå er udemokratisk og urettferdige, mens Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen var opptatt av at trygdeoppgjøret skal behandles i Stortinget, det skal være reell drøftingsrett med pensjonistorganisasjonene. Geir Toskedal fra Kristelig Folkeparti ikke var så opptatt av forhandlingsrett fordi KrF er opptatt av pensjonister og gode til å lytte til deres behov.

I panelet var alle partiene på Stortinget representert. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud fikk kraftig motbør fra blant annet Snorre Valen når han viste til at Fremskrittspartiet var imot pensjonsreformen i 2011.

Demens og tannhelse

Eldrepolitikk er et vidt felt. I tillegg til pensjon og forhandlingsrett, var Kjersti Toppe opptatt av «den usynlige køen» i eldreomsorgen, 20 000 personer med tidlig demens som i dag ikke har fått et tilbud om dagsenter. Stortinget har bevilget pengene, men kommunene har ikke søkt om eller benyttet muligheten til å lage et tilbud til denne gruppen.

Helseminister Bent Høie fikk også motbør fra de andre partiene på forslaget om å flytte den offentlige tannhelsetjenesten fra fylket til kommunene. Dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Men Høie var også opptatt av at mange som har rett på gratis tannpleie ikke får det.

Snorre Valen var tydeligst på at vi trenger en tannhelsereform med egenandelstak. Han mente en slik reform vil koste ti milliarder kroner. – Mindre enn barnehagereformen, sa Valen.

To saker

Debattleder Geir Helljesen ledet panelet myndig. Til slutt utfordret han alle partiene til å nevte to saker de vil kjempe for etter valget. Da hadde Toppe og Høie dratt på grunn av et NRK intervju. Men Eivind Trædal fra Miljøpartiet de Grønne var opptatt av at pensjonister skal få forhandlingsrett, det må satses mer på aktivitetssenter og styrke Den kulturelle spaserstokken.

Dag Terje Andersen vil ha trygdeoppgjøret til Stortinget igjen med drøftingsrett, «slippen» tilbake og god eldreomsorg og satsing på aktivitetssenter.

Bård Hoksrud vil ha full statlig finansiering av sykehjem og en «leve hele livet»-reform.

Ketil Kjenseth fra Venstre vil ha bedre hjemmetjenester slik at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig og økning i antall sykehjemsplasser.

Snorre Valen vil ha slutt på stoppeklokkeomsorgen og ha en tillitsreform i eldreomsorgen og stoppe underreguleringen av pensjoner.

Geir Toskedal vil jakte på skjevheter i pensjonssystemet, han vil se på egenandel for tannhelse og øke satsingen på Den kulturelle spaserstokken til også å gjelde friske pensjonister.

0 resultater