Møter om pensjonsreformen 28.06.17

Pensjonistforbundet Akershus ble invitert til to kafemøter for å diskutere Arbeiderpartiets nye forslag til regulering de løpende pensjonene våre.

 

Vår styreleder Sigmund Kristoffersen ble på vegne av Pensjonistforbundet Akershus invitert til 2 «kafèmøter» for å diskutere Arbeiderpartiets nye forslag til regulering de løpende pensjonene våre.

Den 28. juni møtte han Anniken Huitfeldt på Jessheim Storsenter og Tuva Moflag på Ski Storsenter. Begge er sentrale kandidater på Akershus Arbeiderparti`s stortingsvalgliste.

Under disse møtene hilste vår styreleder velkommen alle initiativ som vil ta oss vekk fra den fastlåste beregningsmåten med 0,75 prosentpoengs fratrekk fra den gjennomsnittlige lønnsveksten, og som har gitt oss pensjonister nedgang i kjøpekraften de siste årene.

Han presiserte at vi i Pensjonistforbundet Akershus derfor støtter forslaget i utgangspunktet, men vet at en endring må ha støtte fra flere partier for å kunne bli en realitet. Vi kan uansett love å følge nøye med på om partiet virkelig følger opp dette også etter valget.  

Slippen min

Han ba samtidig Arbeiderpartiet følge opp lovnadene om at de pensjonistene som ønsker det skal «få se slippen min». Denne saken har engasjert mange pensjonister, så det vil være en god valgkampsak for de partier som støtter oss her.  

Han fikk bekreftet at den vil bli fulgt opp av Arbeiderpartiet også i forbindelse med kommende statsbudsjett.

 

Forhandlingsretten.

Hans siste krav overfor politikerne var å sørge for gjeninnføring av forhandlingsretten.

Her fikk han ikke klare lovnader, så denne saken vil fortsatt kreve tett oppfølging fra pensjonistenes side.

0 resultater