Laget sin kulturkalender for 2018 er sendt ut

Eg syner her til dei einskilde aktivitetane

Då har styret i Skodje Pensjonistlag enno ein gong (for 6te gong) fått tillaga ein komplett kulturkalender som femner om alle kulturaktivitetane laget planlegg å ha føre seg i 2018.

Du finn heile kulturkalenderen om du klikker og opnar vedlegget "Kulturkalender 2018.pdf" som du finn nedanfor. Her kan du sjå alle naudsynte opplysningar om det einskilde arrangement.

 

0 resultater