Her er fire av velferdsteknologi-ambassadørene som er klare for oppdrag i sine kommuner. Fra venstre Per O. Anthonsen, Nittedal, Inger Johanne Thaulow, Lunner, Helga Forslund, Grue og Hans Ruud Reum, Kongsvinger.

Ambassadører i velferdsteknologi

Velferdsteknologiambassadør. Aldri hørt ordet før? Snart vil du møte en av dem i ditt nærmiljø.

 

Pensjonistforbundet har i løpet av kort tid skolert 160 ambassadører i velferdsteknologi. I løpet av 2017 og 2018 kommer ytterligere kurs, både når det gjelder velferdsteknologi men også når det gjelder opplæring av eldrerådsmedlemmer. Forbundet har fått dette oppdraget fra Helsedirektoratet, og i perioden 2016-2018 skal det læres opp en ambassadør i velferdsteknologi i hver kommune her i landet.

 

Brukerne skal med

- Velferdsteknologi er en viktig forutsetning for å kunne bo i eget hjem lengst mulig. Kursene vi arrangerer, skal bidra til økt kunnskap om og bruk av velferdsteknologi for å forebygge ensomhet og øke den sosiale kontakten blant eldre, forteller Tone Bye, prosjektleder i Pensjonistforbundet. 

Hun trekker frem at det er viktig at brukerne av velferdsteknologiske løsninger får være med i alle faser når kommunene innfører velferdsteknologi. Brukermedvirkning er helt sentralt for å lykkes med å implementere velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet.

- Aktiv brukermedvirkning bidrar til at produktene blir bedre, billigere og enklere for mange. Vi vil sikre at utviklingen av velferdsteknologi fremover blir styrt av de eldres, brukernes, behov, sier Tone Bye.

 

Kan påvirke

Ambassadørene som er kurset i velferdsteknologi, skal nå ut i det ganske land for å sjekke hvor langt kommunene har kommet i sitt arbeid med velferdsteknologi. De skal holde foredrag og informere om velferdsteknologi, men også ha kontakt med kommunene, de kommunale eldrerådene og pensjonistforeninger.

En annen viktig side av ambassadørenes arbeid er å få til dialogmøter, i nært samarbeid med kommunene, men også gjøre Pensjonistforbundet som stor og aktiv organisasjon enda mer synlig.

- Hensikten er å fremme brukermedvirkning og bidra til at godt voksne innbyggere får muligheter til å påvirke kommunale beslutninger på områder som angår dem. På den måten vil vi engasjere den raskt økende gruppen godt voksne og på den måten bidra at disse viktige ressursene kommer samfunnet til gode, sier Tone Bye.

0 resultater