- Et viktig løft for dem som har minst

Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF ble lørdag kveld enige om statsbudsjettet for 2017 på overtid. Som del av forhandlingene måtte de andre partiene gå med på KrFs krav om å øke minstepensjonen. Fra og med september neste år øker pensjonen for enslige minstepensjonister med 4000 kroner.

- Dette er gode nyheter for landets enslige minstepensjonister. Pensjonistforbundets krav nummer én til statsbudsjettet var et krafttak for dem som har minst. Jeg er derfor glad for at vi er hørt og at enslige minstepensjonister får 4 000 kroner mer.  Men det betyr ikke at vi er i mål. Minstepensjonen ligger fortsatt betydelig lavere enn EUs fattigdomsgrense, sier generalsekretær Harald Olimb Norman. 

Økning fra september 2017

Løftet til minstepensjonistene ble gitt på bakgrunn av det som så ut til å være krevende budsjettforhandlinger mellom de borgerlige samarbeidspartiene.  Men to dager før finanstalen, ble partiledere for de fire samarbeidspartiene enige om en avtale som blant annet betyr at minstepensjonen for enslige minstepensjonister øker fra og med september 2017 med 4 000 kroner. Kostnaden ved dette er anslått til 182 400 000 kroner på årsbasis.

Økningen kommer på toppen av løftet som ble gitt i september i år da minstepensjonen også økte med 4 000 kroner.

- I 2014 hadde 76 prosent av alle aleneboende minstepensjonister en inntekt under EUs fattigdomsgrense. Det er derfor svært viktig at det foretas en opptrapping av minstepensjonen, sier Harald Olimb Norman. 

Opptrappingsplan

Pensjonistforbundet stilte som krav til statsbudsjettet for 2017 at minstepensjonen må løftes over EUs fattigdomsgrense som del av en opptrappingsplan over fire år. Det krever et årlig løft i perioden på omtrent 14 000 kroner.

- Vi er naturligvis glad for at minstepensjonistene får 4 000 kroner ekstra i året, men skuffet over at regjeringen ikke går lenger. En høy andel av enslige minstepensjonister kan vi betegne som fattige. I tillegg er vi inne i en periode der løpende pensjon reguleres lavere enn prisveksten. Elektrisitet og mat er blitt betydelig dyrere. Dette er utgiftsposter som rammer dem med lav inntekt forholdsvis mer enn de med høyere pensjon. I tillegg gjennomføres det skattekutt som ikke kommer minstepensjonistene til gode og vi får avgiftsøkninger som merkes mest for de med lav inntekt, sier generalsekretæren.


Fikk ikke

I høst kunne Pensjonistforbundet avsløre at så mange som 15 000 enslige minstepensjonister gikk glipp av den lovede økningen på 4 000 kroner  i minstepensjonen på grunn av samordning mot offentlig tjenestepensjon. Dette utløste et ras av skuffede minstepensjonister.


- Nå håper vi regjeringen har lært av sine feil og sørger for at alle enslige minstepensjonister får økningen, også de som har en liten pensjon fra tjenestepensjonsordningen sin, avslutter Harald Olimb Norman.

 

0 resultater