Norge har fått en eldre- og folkehelseminister

Regjeringen Solberg har idag gjort rokeringer og fått på plass nye ministere. Åse Michaelsen er blitt landets første eldreminister.

Tidligere blogginnlegg

 Dette bør være en stor dag for landets eldre. Lenge har mange ønsket seg en minister for eldresaker. Når den nå kom kan vi takke FrP for dette. Det har vært en fanesak for dem å få på plass en slik statsråd.

Personlig hadde jeg gjerne sett at ministeren ble lagt til kommunaldepartementet fordi det aller meste av hva eldre er opptatt av skjer i kommunene. Ved å legge det til Helsedepartementet som nå blir det svært mye fokus på helse og det kan fort bli svakheten med ministerjobben.

Portføljen til Åse Michaelsen bør være alt fra overgang jobb/ pensjon til bo hjemme lenge/ institusjon med sterk fokus på digitalisering og diskriminering. Naturlig nok vil hun få hovedoppgaven med å implementere "Leve hele livet" prosjektet til regjeringen. Vi vil nok merke det i tiden fremover og vi er ikke lei oss for det. Vi skal være konstruktive bidragsytere til et godt resultat i så måte. Men, jeg forventer også at eldreministeren går foran og viser vei for et mer rettferdig trygdeoppgjør hvor FrPs ønske om forhandlingsrett ved oppgjørene blir løftet frem.

En trygg hverdag for den enkelte eldre bør også inngå i ministerens portefølje både med hensyn til trafikk, overgrep, hjelp og omsorg når behovet oppstår og ikke minst en trygg økonomisk hverdag.

Pensjonistforbundet vil invitere ministeren til å overvære vårt landsmøte i juni måned. Landsmøtet betegnes å være landets viktigste eldrepolitiske verksted. Jeg håper og tror på at hun kommer. 

0 resultater