Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til medlemsmøte om Seniorkompetanse

Vi får besøk av Anne Inga Hilsen som vil innlede om Seniorkompetanse

I festtaler omtales ofte eldre i varme ordelag, det hevdes at man vil beholde dem lengst mulig i arbeidslivet - og de gjør også en god jobb i frivillige organisasjoner, osv osv. Men av og til kan det nok komme mindre sympatiske ytringer, men de hører man ikke i festtaler.

Men er eldre dyktige, er de nyttige? Og hva er de særlige dyktige på, hva er forskjellen mellom eldre og yngre. Anne Inga Hilsen er forsker, og hun har undersøkt dette. Hun har gjennom intervjuer og undersøkelser kunnet slå fast at det er noe som kan kalles senior-kompetanse. Hun han sammen med en kollega utgitt bøker som konkretiser hva er det eldre er bedre på, enn yngre kollegaer (og her tenkes det ikke på ny-tilsatte), og hvor er de lenger fullt så dyktige - eller kanskje er de fortsatt er det?

Det er dette Anne Inga Hilsen vil fortelle oss om på møtet den 28.oktober.