Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpne møter/Valgmøter

PRESSEMELDING

Valg 2021

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal tar valget 2021 på alvor og inviterer media og innbyggerne til åpne møter med listekandidater.

24. august kl. 17:00 – 19:00 – Hotel Scandic Parken Ålesund

Debattleder: Jan Erik Røsvik

31. august kl. 17:00 – 19:00 Hotel Scandic Alexandra Molde

Debattleder: Jan Erik Larsen

06. september kl. 17:00 – 19:00 – Barmanhaugen senior og aktivitetssenter Kristiansund

Debattleder: Harald Olimb Norman 

Følgende partier er påmeldt: Sp, H, Ap, SV, Krf, V, FrP, MDG, Rødt

Debattema:

Eldrepolitikk «Leve hele livet» med utgangspunkt i forbundets følgende vedtatte programområder.

- Pensjonistforbundet forventer gjennom medbestemmelse å få tilbake plassen ved

   forhandlingsbordet.

   Med bakgrunn i forbundets størrelse samt målsettingen om å sikre at pensjonistenes

   lønnsnivå/pensjoner utvikles på nivå med lønnsutviklingen ellers i samfunnet, vil det være

   naturlig at Pensjonistforbundet sitter i forhandlingsposisjon.

- Utviklingen krever sterkere fokus på et aldersvennlig Norge. For å klare fremtidens

   lovpålagte oppgaver, må kommuneøkonomien styrkes betydelig.

   Samtidig som kommuneøkonomien styrkes, må samhandlingen mellom frivilligheten

   og offentlig sektor som tjenesteyter, formaliseres.

- Tennene er en viktig del av kroppen. Forebygging og behandling av tenner må komme

    inn under refusjonsordning.

- Den digitale utvikling kan skape utenforskap og tapere. Mange føler seg utgått på dato.

   Opplæringstiltak må på plass. Den offentlige sektor med sine plikter til å nå befolkningen

   med informasjon og tjenester, må være ansvarlig for at opplæring blir prioritert med

  ressurser både til læremiddel, lokaler, instruktører og hjelp til kjøp av maskinvarer.

   Samarbeid med frivilligheten er også på dette området nødvendig.

- Rekruttering av arbeidskraft til helse- og omsorgssektoren. Heltid som rettighet, deltid som

   mulighet.

- Boligpolitikk – tilrettelegging av lånefinansiering som er tilpasset betalingsevne.

Kontakt:

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal v/Mellvin Steinsvoll

Tlf.: 908 66 683

E-post: mellvinsteinsvoll@outlook.com