Tur til Todalen

Tur

Rindal pensjonistlag arrangerer tur til Todalen torsdag 9. juni 2022 . Vi reiser i privatbilar frå Rindal ca. kl 10.30. Omvising på Gammelfabrikken v/John Moe kl 12.00. Etterpå: Todalsgryte på Todalshytta kr 299, med dessert og kaffi kr 399.

På tilbaketuren er det mogleg å ta ein tur innom arboretet i Svinvika for dei som ønskjer det. Sei frå om du vil kjøpe middag, med eller utan dessert og kaffi. Sei og frå om du treng skyss.

Påmelding innan 1 .juni til Anne-Lise Forsberg tlf. 414 45 625 eller Oddvin Meland tlf. 993 95 984