Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tur til Todalen

Tur

Rindal pensjonistlag arrangerer tur til Todalen torsdag 9. juni 2022 . Vi reiser i privatbilar frå Rindal ca. kl 10.30. Omvising på Gammelfabrikken v/John Moe kl 12.00. Etterpå: Todalsgryte på Todalshytta kr 299, med dessert og kaffi kr 399.

På tilbaketuren er det mogleg å ta ein tur innom arboretet i Svinvika for dei som ønskjer det. Sei frå om du vil kjøpe middag, med eller utan dessert og kaffi. Sei og frå om du treng skyss.

Påmelding innan 1 .juni til Anne-Lise Forsberg tlf. 414 45 625 eller Oddvin Meland tlf. 993 95 984