Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tur på Åkrafjorden med lunch om bord

Tur på Åkrafjorden med lunch ombord

Den 22 august håper vi på sol og sensommer å vi tar turen til Åkrafjorden oppleving. Et par timer på fjorden med lunch servert om bord. Vi har med guid som kan fortelle oss hva vi ser underveis

Påmelding innen 01 august. til Vigdis mob 40633742.

Pris er 500 kr inkludert lunch.