Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tilgjengelige tjenester og aktiviteter i Malvik kommune. "App meg her og der"

Hommelvik Pensjonistforening og Fagforbundet Malvik, Pensjonist og uføreutvalg inviterer.

Felles medlemsmøte i Bruket Kulturhus, Hommelvik 17.oktober kl.11.00.

Presentasjoner av tilgjengelige tjenester som kan gjøre hverdagen enklere og triveligere. Hvordan skal vi som ikke har Apper få tilgang til samme mulighetene?

Friskliv og rehabilitering

Frisklivtråkk

Presentasjoner av begge pensjonistforeningene.

Servering