Styremøte 14.09.22

Tilstede: John Oddleif, Rolf, Kjellaug, Liv, Egil (vara for Svein Lorents)

1. Eldredagen 01.10.

Vi har fått avslag på søknad om økonomist støtte til servering av middag. Styret foreslår derfor å benytte de 10.000kr som ble avsatt i vårt budsjett til tv-løsning på fbss til dette. Middag leveres fra kjøkkenet på fbss. Det foreslås også å gi servitørene fra 10. klasse 5.000kr som tidligere, samt kjøp av 2 gavekort på Kvist&Kvast a 250kr til gevinster.

2.Jubilemsfeiring.

Pensjonistforeninga ble stiftet 3.2.83, dvs. vi er 40 år neste år. Dette bør vel markeres, som ved 25 og 30 år. Tas opp på medlemsmøte. Hvem skal jobbe med saken? Bør vi ha en egen komite? Skal vi "plusse på" de siste 10 åra i jubileumsberetningen?

3.Regnskap pr 31.8.

Dette viser et overskudd i drifta på 22.510kr. Vi mangler regning fra LHL på vårt bidrag til bussturen til Telemark, 150kr pr deltaker.

Møteprogram ut året:

  • Ordfører kristin kommer 21.9. Leder ønsker å ta opp det med boliger for eldre i sentrum.
  • HRO-leder Else Laila Tuveng kommer 19.10., tema da blir den kommunale delplanen "Leve hele livet"
  • Johan Sundberg og Stein Nygaard (sang og musikk) kommer 16.11. (de tar ca 2000kr).
  • Julebord? Tas opp på medlemsmøte.

Orienteringer:

Pensjonistforbundets el-sykkel, brukt ved sykkelturen tidligere i sommer, ble uttrekt til Eidsvoll Frivilligsentral.

Leder lefererte programmet for ledersamlingen i Trysil 26. og 27.9. Han og nestleder Kjellaug deltar. Refererte også mail fra Thor Granrud ved Alvdal pensjonistforening vedr. samlingen, med ønske om et "privat" møte med våre representanter der.

Styret forbereder seg litt til oktobermøtet ved å gå gjennom planen som er tema der. Planen (Leve hele livet) finnes på kommunens hjemmeside.

Liv Nymoen, ref.