Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte, 14. juni 2022

Pensjonistforbundet Finnmark holder styremøte 14. juni 2022 på Scandic hotell Karasjok

Sakliste

19/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

20/22 Aktivitetsplan for årsmøteperioden (mars 22 – mars 23)

21/22 Besøk i lokallag

22/22 Møteplan for årsmøteperioden (mars 22 – mars 23)

23/22 Årsmøte i pensjonistforbundet Finnmark mars 2023

24/22 Informasjon

25/22 Valg av arbeidsutvalg

26/22 Landsmøte sak: Pensjonistforbundet Finnmark fortsatt egen enhet

27/22 Samarbeidsutvalg Troms og Finnmark Pensjonistforbund

28/22 Oppfølging sak Eldreråd

29/22 Oppfølging sak Sommertid

30/22 Endring av reiseregulativ – km sats for bil

31/22 Evaluering av kurs velferdsteknologi og digitale verktøy

32/22 Uttalelse bank

33/22 «Bli med på Vår dag!»

34/22 Eventuelt                                                                                            

35/22 Nytt fra landsstyret – landsplan i Pensjonistforbundet