Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

St Hans arrangement

Tokke Pensjonistlag inviterer til St Hansfest , fredag 24 juni 2022, dette på Vest Telemark Museum på Eidsborg . Det blir somerbuffe , omvising stavkirke og inngang museum. Vi samles på parkering , kl 12.00. Hugs ta med gevinst til loddsalg.( første pris : årskort Vest telemark museum ) Førehandsmelding til Tahar Haddad , 95 10 61 56, senest 15 juni. Ein bed og om forskotbealing , kr 150 for medlemmer , 400 kr for ikke medlemmer: konto : 2685.19.02448 eller Vipps : 563377. Vel møtt, styret Dalen Pensjonist .