Ove Johan Klausen

Vi inviterer medlemmene

Tirsdag 26.april kl. 10.30 med buss fra Holmedalen til Laksevåg Museum.

Mulighet til kjøp av lunsj. Retur ca. kl. 14.30.

Påmelding senest torsdag 21.april til: Kjersti Nyland telefon 988 08 019 epost: