Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ove Johan Klausen

Vi inviterer medlemmene

Tirsdag 26.april kl. 10.30 med buss fra Holmedalen til Laksevåg Museum.

Mulighet til kjøp av lunsj. Retur ca. kl. 14.30.

Påmelding senest torsdag 21.april til: Kjersti Nyland telefon 988 08 019 epost: