Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skreimiddag på Westland Hotel

Ope møte med middag, 17. mars 2022

Lindås pensjonistlag inviterer til Skreimiddag på Westland Hotel, torsdag 17. mars 2022, kl. 16;00.

Vi serverer skrei m/tilbehør, dessert, kaffe/te. Tale v/Astrid Aa. Byrknes, Hjelmås mannskor underheld.

Påmelding innen 10. mars til Arne Aven, sms til tlf. 918 52 483 el. e-post aaven@online.no. Pris kr. 200 pr. pers. med betaling til kto. 3640 07 21844 innen same frist.

Dette arrangementet er òg ope for eldre som ikkje er medlem i laget. Alle vel møtt!