Skreimiddag på Westland Hotel

Ope møte med middag, 17. mars 2022

Lindås pensjonistlag inviterer til Skreimiddag på Westland Hotel, torsdag 17. mars 2022, kl. 16;00.

Vi serverer skrei m/tilbehør, dessert, kaffe/te. Tale v/Astrid Aa. Byrknes, Hjelmås mannskor underheld.

Påmelding innen 10. mars til Arne Aven, sms til tlf. 918 52 483 el. e-post aaven@online.no. Pris kr. 200 pr. pers. med betaling til kto. 3640 07 21844 innen same frist.

Dette arrangementet er òg ope for eldre som ikkje er medlem i laget. Alle vel møtt!