Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sjømannskirken - mer enn bare vafler

Fordragsholder Vigdis Alte

Sjømannskirken er til stede for alle over alt

Pensjonistforbundet, i samarbeid med Senioruniversitetet Øygarden og Sotra inviterer til foredrag på Sotra Kino, Sartor Storsenter.

Denne gangen er det Vigdis Alte fra Sjømannskirken som er invitert for å snakke om deres virksomhet. Mange har benyttet seg av deres tjenester, men kjenner vi godt nok til det de driver med?

Foredragene starter kl. 12.00, og dørene åpnes omtrent en time tidligere. Det varer om lag to timer med kommentar- og spørsmålsrunde. Det er gratis adgang for alle seniorer fordi vi har søkt, og fått, tiltaksmidler.

Den største kinosalen benyttes, og er smitteverntilpasset til 198 deltagere.

Smittevernreglene skal overholdes. Til hvert foredrag må alle ha med lapp med navn og telefonnummer for smittervernregistrering.

Dette foredraget var opprinnelig satt opp 13.4, men p.g.a. endrede regler for antall som kunne samles ble det flyttet til 27.4.