Møte den 29.mars

Psykisk helse

Tirsdag 29. mars vil Eidsberg Pensjonistforening arrangere et orienteringsmøte på biblioteket der tema vil være psykisk helse, sosial deltagelse og støtte.

Det er et faktum at forekomsten av psykiske lidelser øker med alderen. Pensjonistalderen kan ofte være en vanskelig periode i livet. Mange sliter med dårlig helse, mange føler seg ensomme, ofte fordi man har mistet sin samlivspartner eller sine gode venner. Noen vil få lettere depresjoner, angstlidelser og kognitiv svikt. Og denne pandemiperioden har ikke gjort situasjonen bedre for de eldre.

Liv Høgås Steen, som er enhetsleder for psykisk helse i kommunen, vil lede møtet. Hun vil blant annet fortelle om tilrettelagte tiltak som kommunen kan tilby for å redusere psykiske lidelser blant eldre. Hun vil selvsagt være åpen for spørsmål og diskusjon.

Se annonse i lokalavisen.