Professor Vidar Selås til Holt pensjonistforening, 5.okt.

Ilustrasjonsbildet hentet fra nettet.

”Tilpasninger og bestandsvariasjoner hos insekter, fugler og pattedyr”.

Vidar Selås fra Vegårshei er professor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

”Tilpasninger og bestandsvariasjoner hos insekter, fugler og pattedyr”.

Vidar Selås fra Vegårshei er professor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Han kommer til Holt pensjonistforening og vil snakke om hvorfor der er mer mygg under spesielle forhold. Eller om økningen i bestander kan gi grobunn for andre bestander. Hvilken fare er det i at der blir mindre insekt. Kan vi i forkant se om det blir ”musår”.

Kan bestands variasjoner være påvirket av for tilgang, eller av flott.

Vi har mange spørsmål å stille professoren.

Kom på pensjonistmøtet på Holt bedehus, kanskje du kan få svar på noe du lurte på.