Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Professor Vidar Selås til Holt pensjonistforening, 5.okt.

Ilustrasjonsbildet hentet fra nettet.

”Tilpasninger og bestandsvariasjoner hos insekter, fugler og pattedyr”.

Vidar Selås fra Vegårshei er professor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

”Tilpasninger og bestandsvariasjoner hos insekter, fugler og pattedyr”.

Vidar Selås fra Vegårshei er professor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Han kommer til Holt pensjonistforening og vil snakke om hvorfor der er mer mygg under spesielle forhold. Eller om økningen i bestander kan gi grobunn for andre bestander. Hvilken fare er det i at der blir mindre insekt. Kan vi i forkant se om det blir ”musår”.

Kan bestands variasjoner være påvirket av for tilgang, eller av flott.

Vi har mange spørsmål å stille professoren.

Kom på pensjonistmøtet på Holt bedehus, kanskje du kan få svar på noe du lurte på.