Pensjonisttreff 19.10.22

Askvoll sjøbuer

Program:

Ord for dagen.

Foredrag om velferdsteknologi v/ Anne-Catrine Neslein.

Representant frå Askvoll kommune er også med.

Allsong.

Åresal. Styret ordnar med gevinstar.

Matøkt, pris kr 200.

Påmelding innan 16. oktober til mob 971 96 246 eller

906 42 575.

Alle hjarteleg velkomne!