Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistmiddag på Scandic Karasjok hotell

Fra et medlemsmøte på museet

Karasjok pensjonistforening fylte 40 år i desember, og inviterer alle pensjonister i bygda til en forsinket markering på hotellet.

Det blir allsang, tilbakeblikk på foreningens historie og medlemmer forteller om virksomheten i foreningen. Skavet reinkjøtt med dessert serveres etter møtet. Av hensyn til middagsbestillingen er vi avhengige av at dere gir tilbakemelding om deltakelsen. Alle kommunens pensjonister er velkomne, men husk påmelding.

Tiltaket er finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge