Pensjonistmiddag på Scandic Karasjok hotell

Fra et medlemsmøte på museet

Karasjok pensjonistforening fylte 40 år i desember, og inviterer alle pensjonister i bygda til en forsinket markering på hotellet.

Det blir allsang, tilbakeblikk på foreningens historie og medlemmer forteller om virksomheten i foreningen. Skavet reinkjøtt med dessert serveres etter møtet. Av hensyn til middagsbestillingen er vi avhengige av at dere gir tilbakemelding om deltakelsen. Alle kommunens pensjonister er velkomne, men husk påmelding.

Tiltaket er finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge