Pensjonistforeningen - Medlemsmøte torsdag 14.09.23 kl 18:00 på Golfhuset, Husnes. Tema: "Bilkøyring i moden alder"

Denne blide karen, trafikklærar i Invia, Oddmund Skår vitjar oss.

Denne blide karen, trafikklærar i Invia, Oddmund Skår vitjar oss.

Oddmund orienterer om ting vi som køyrer bil må vera merksame på. Aktuelle stikkord er reglar for ljosbruk, bruk av blinkljos, køyring i rundkøyringar, nye reglar/lover og bøtesatsar, vinterklargjering av bilen, sertifikatreglar, fornying og fleire andre tema vi treng å friska opp.

Det vert som vanleg enkel servering og råd å få med seg heim ein liten gevinst om ein kjøper årar.